CATALÀ

CATALÀ
CATALÀ

dimarts, 23 de setembre de 2014

CATALÀ 1r d’ESO - Criteris d'avaluació
1r trimestre Continguts (60% de l’avaluació):
Quatre exàmens, un per unitat (unitats 0, 1, 2 i 3), a més d’un examen de comprensió lectora del llibreL’últim refugi, que farà mitjana amb les tres millors notes dels exàmens de les unitats, i amb els procediments.
- Esquema de la comunicació.
- Llenguatge verbal i corporal i la llengua i les relacions socials.
- Vocabulari del menjar, de la casa i dels mals i les malalties.
- L’alfabet, els sons i les grafies, les vocals.
- El diccionari, el sentit propi i el sentit figurat.
- Els morfemes, els prefixos.

Procediments (25% de l’avaluació):
-          Dossiers de les unitats 0, 1, 2 i 3.
-          Redaccions.
-     Llibre de lectura.

Actitud (15% de l’avaluació):
-Comportament
-Col·laboració
-Deures

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada