CATALÀ

CATALÀ
CATALÀ

dimarts, 23 de setembre de 2014

CATALÀ 3r d’ESO - Criteris d'avaluació
1r trimestre Continguts (60% de l’avaluació):
Tres exàmens, un per unitat 0 i 1, 2 i 3 (les unitats 0 i 1 s’avaluaran amb un sol examen), a més d’un examen de comprensió lectora del llibre Val més anar sol, que farà mitjana les notes dels exàmens de les unitats, i amb els procediments.
- Expressions d’actituds emocionals.
- Els mitjans de comunicació i gèneres periodístics.
- Les categories lèxiques: verbs i pronoms.
- La derivació: prefixos, sufixos i infixos.
- Vocabulari de les plantes, d’actituds i sentiments, i dels edificis i construccions.
- Alternança de vocals en certs verbs, accentuació de formes verbals.
- Diccionaris específics, locucions i frases fetes.

Procediments (25% de l’avaluació):
-          Dossiers de les unitats 0, 1, 2 i 3.
-          Redaccions.
-     Llibre de lectura.

Actitud (15% de l’avaluació):
-Comportament
-Col·laboració
-Deures

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada