CATALÀ

CATALÀ
CATALÀ

dimarts, 23 de setembre de 2014

CATALÀ 4t d’ESO - Criteris d'avaluació
1r trimestre Continguts (60% de l’avaluació):
Tres exàmens, un per unitat 0 i 1, 2 i 3 (les unitats 0 i 1 s’avaluaran amb un sol examen), a més d’un examen de comprensió lectora del llibre Terra Baixa, que farà mitjana les notes dels exàmens de les unitats, i amb els procediments.
- Expressions d’actituds morals.
- Els tipus de text; la narració i la descripció.
- Formes i funcions, anàlisi de l’oració simple; els complements del verb.
- La definició, el sentit figurat, sinonímia / antonímia, la hiponímia i l’homonímia.
- Ortografia: el - al, els – als, per a, des de... – fins a.
- Vocabulari: museus, muntanya, pluja.

Procediments (25% de l’avaluació):
-          Dossiers de les unitats 0, 1, 2 i 3.
-          Redaccions.
-     Llibre de lectura.

Actitud (15% de l’avaluació):
-Comportament
-Col·laboració
-Deures

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada