CATALÀ

CATALÀ
CATALÀ

dilluns, 31 de maig del 2021

QÜESTIONARIS DE RECUPERACIÓ i SUFICIÈNCIA - LLENGUA CATALANA
juny 2021

1r d'ESO

EXAMEN: dimarts 15 de juny

Unitat 1 pàg. 27          activitats 76, 77, 78, 79, 80
Unitat 2 pàg. 51          activitats 57, 58, 59, 60, 61
Unitat 3 pàg. 75          activitats 58, 59, 60
Unitat 4 pàg. 101        activitats 55, 56, 57
Unitat 5 pàg. 127        activitats 72, 73, 77
Unitat 6 pàg. 151        activitats 66, 67, 68, 69
Unitat 7 pàg. 179        activitats 71, 73, 75
Unitat 8 pàg. 203        activitats 63, 64, 65, 66


2n d'ESO

EXAMEN: dilluns 14 de juny

Unitat 1 pàg. 29          activitats 57, 58, 59, 62
Unitat 2 pàg. 53          activitats 50, 51, 52, 54
Unitat 3 pàg. 81          activitats 64, 66, 68, 69
Unitat 4 pàg. 107        activitats 56, 57, 58
Unitat 5 pàg. 131        activitats 56, 57, 58, 59
Unitat 6 pàg. 159        activitats 57, 58, 59
Unitat 7 pàg. 185        activitats 55, 56, 58
Unitat 8 pàg. 209        activitats 56, 58, 59


3r d'ESO

EXAMEN: dimecres 16 de juny

Unitat 1 pàg. 29          activitats 60, 61, 62, 63
Unitat 2 pàg. 55          activitats 53, 54, 55, 56
Unitat 3 pàg. 85          activitats 59, 60, 61
Unitat 4 pàg. 113        activitats 68, 69, 70
Unitat 5 pàg. 139        activitats 63, 64, 65
Unitat 6 pàg. 165        activitats 59, 61
Unitat 7 pàg. 191        activitats 59, 61
Unitat 8 pàg. 217        activitats 63, 64, 65, 66
Unitat 9 pàg. 245        activitats 61, 62, 63, 64


4t d'ESO

EXAMEN: dimecres 16 de juny

Unitat 1 pàg. 29          activitats 50, 51, 52, 53, 54
Unitat 2 pàg. 53          activitats 46, 47, 48, 49
Unitat 3 pàg. 79          activitats 55, 58, 59, 60
Unitat 4 pàg. 105        activitats 42, 43, 44
Unitat 5 pàg. 127        activitats 44, 45, 46
Unitat 6 pàg. 155        activitats 59, 60, 62, 63
Unitat 7 pàg. 181        activitats 54, 55, 56
Unitat 8 pàg. 209        activitats 50, 51, 52, 53, 54, 55
Unitat 9 pàg. 233        activitats 50, 51

dilluns, 7 de setembre del 2020

CATALÀ (1r, 2n, 3r i 4t d'ESO)
CRITERIS D'AVALUACIÓ curs 2020 - 2021

Continguts (50% de l'avaluació):
Dos, tres o quatre exàmens: dos o tres corresponents a dues o tres unitats (1, 2 i 3, per exemple), a més d'un possible examen de comprensió lectora d'un llibre que farà mitjana amb els exàmens de les unitats examinades del trimestre, i amb els procediments.

Procediments (30% de l'avaluació):
- - Qüestionaris de les unitats examinades.
- - Redaccions, dictats i exercicis de classe.
- Llibre de lectura.

Actitud (20% de l'avaluació):
-Col·laboració
-Comportament
-Deures (que sempre es faran a classe amb comptades excepcions)

En cas de tenir una qualificació de "No Assolit" en algun dels tres apartats avaluats, la nota global màxima serà d'"Assoliment Satisfactori".

diumenge, 15 de març del 2020

CATALÀ
Feina recomenada per al periode de quarantena a causa del coronavirus:

1r d'ESO
-Continuar la lectura del llibre "El noi del pijama de ratlles", del qual en farem un examen a la tornada.

-Fer la lectura de les pàgines 132 i 133 i fer-ne les activitats 1, 2, 3 i 4.

-En aquest tema tractarem els textos periodístics. Fes l'activitat 11 de la pàgina 136 tot fent servir l'exepriència d'aquest periode de tancament a casa com a tema per la redacció (120 paraules).


2n d'ESO
-Continuar la lectura del llibre "EL mecanoscrit del segon origen", del qual en farem un examen a la tornada.

-Continuar la preparació del control de la unitat 6, que farem a la tornada i del qual n'heu de fer un qüestionari (pàg. 156-157, activitats 50, 51, 52, 53, 54 definicions).

-Prepara el cartell publicitar de la pàgina 171 corresponent a  la unitat 7 que ja havíem comentat a classe.


3r d'ESO
-Continuar la lectura del llibre "Les noies de filferro", del qual en farem un examen a la tornada.

-Continuar la preparació del control de la unitat 6, que farem a la tornada i del qual n'heu de fer un qüestionari (pàg. 162-163, activitats 47, 48 sense el punt, 49, 50, 51, 52, 53, 54 definicions o sinònims).

-En el tema 7 tractarem els gèneres periodístics d'opinió. Fes les activitats 11 i 12 de la pàgina 177 abans de fer la redacció de l'activitat 13 (150 paraules).


4t d'ESO
-Continuar la lectura del llibre "Joc brut" de Manuel de Pedrolo, del qual en farem un examen a la tornada.

-Continuar la preparació del control de la unitat 6, que farem a la tornada i del qual n'heu de fer un qüestionari (pàg. 152-153, activitats  52, 53, 54 i 55).

-Fer la lectura de la pàgina 165 i fer-ne les activitats de les pàgines 166 i 167 (totes).

dilluns, 9 d’abril del 2018

2on d'ESO

Examen de la unitat 6 el proper divendres 13.
1er d'ESO

Examen de la unitat 6 el proper divendres 13.

dilluns, 19 de febrer del 2018

1r d'ESO

Dictat de l'examen de la unitat 5:

" Havi_ succ_ït que un_ c_mioneta de la polici_ havi_ re_corr_ut la ciutat, cridant p_r un altaveu: "At_nció! S'ha p_rdut un conill blanc de pèl llarg, af_ctat d'una greu m_laltia cont_giosa! Qui _l trobi, qu_ sàpig_ qu_ la sev_ carn és v_rinosa, i que el contact_ també pot transmetr_ gèrm_ns noicus! Quals_vol qu_ _l vegi que ho comuniqui a l_ comissari_ de polici_, hospital o c_sern_ de bombes qu_ trobi més a la vor_ !"