CATALÀ

CATALÀ
CATALÀ

dimecres, 25 de febrer del 2015

4t d'ESO
L'examen de la unitat 6 serà el dilluns 2 de març.
Exercicis del dossier: 20, 23, 25, 28, 42, i conceptes clau.
El dictat serà un extracte de les activitats de la pàgina 168.
________________________________________

3r d'ESO

L'examen de la unitat 6 serà el dilluns 2 de març.
Exercicis del dossier: 29, 30, 35, 39, 46, 51, 57 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 50 de la pàgina 171.
________________________________________

2n d'ESO

L'examen de la unitat 6 serà el dilluns 9 de març.
Exercicis del dossier: 14, 27, 32, 39, 41, 48, 49, 55 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 51 de la pàgina 157.
________________________________________

1r d'ESO

L'examen de la unitat 6 serà el dimecres 4 de març.
Exercicis del dossier: 26, 30, 31, 34, 35, 36, 40, 42, 48, 52  i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 47 (pàg. 157).