CATALÀ

CATALÀ
CATALÀ

dimecres, 24 de setembre del 2014

1r d'ESO
L'examen de la unitat 0 serà el proper 26 de setembre de 2014.
Les activitats del dossier de la unitat 0 són les següents: 1, 14, 19, 20, 23, 27 i 31, a més dels conceptes clau de la unitat de la pàgina 17. Recordeu que el dictat sortirà de l'activitat 17 de la pàgina 11.
______________________________________________
2n d'ESO
L'examen de la unitat 0 serà el proper 26 de setembre de 2014.
Les activitats del dossier de la unitat 0 són les següents: 18, 19, 22, 23, 24 i 33, a més dels conceptes clau de la unitat de la pàgina 17. Recordeu que el dictat sortirà del text La llegenda de les quatre barresde la pàgina 17.

dimarts, 23 de setembre del 2014

CATALÀ 4t d’ESO - Criteris d'avaluació
1r trimestre Continguts (60% de l’avaluació):
Tres exàmens, un per unitat 0 i 1, 2 i 3 (les unitats 0 i 1 s’avaluaran amb un sol examen), a més d’un examen de comprensió lectora del llibre Terra Baixa, que farà mitjana les notes dels exàmens de les unitats, i amb els procediments.
- Expressions d’actituds morals.
- Els tipus de text; la narració i la descripció.
- Formes i funcions, anàlisi de l’oració simple; els complements del verb.
- La definició, el sentit figurat, sinonímia / antonímia, la hiponímia i l’homonímia.
- Ortografia: el - al, els – als, per a, des de... – fins a.
- Vocabulari: museus, muntanya, pluja.

Procediments (25% de l’avaluació):
-          Dossiers de les unitats 0, 1, 2 i 3.
-          Redaccions.
-     Llibre de lectura.

Actitud (15% de l’avaluació):
-Comportament
-Col·laboració
-Deures
CATALÀ 3r d’ESO - Criteris d'avaluació
1r trimestre Continguts (60% de l’avaluació):
Tres exàmens, un per unitat 0 i 1, 2 i 3 (les unitats 0 i 1 s’avaluaran amb un sol examen), a més d’un examen de comprensió lectora del llibre Val més anar sol, que farà mitjana les notes dels exàmens de les unitats, i amb els procediments.
- Expressions d’actituds emocionals.
- Els mitjans de comunicació i gèneres periodístics.
- Les categories lèxiques: verbs i pronoms.
- La derivació: prefixos, sufixos i infixos.
- Vocabulari de les plantes, d’actituds i sentiments, i dels edificis i construccions.
- Alternança de vocals en certs verbs, accentuació de formes verbals.
- Diccionaris específics, locucions i frases fetes.

Procediments (25% de l’avaluació):
-          Dossiers de les unitats 0, 1, 2 i 3.
-          Redaccions.
-     Llibre de lectura.

Actitud (15% de l’avaluació):
-Comportament
-Col·laboració
-Deures
CATALÀ 2n d’ESO - Criteris d'avaluació
1r trimestre Continguts (60% de l’avaluació):
Quatre exàmens, un per unitat (unitats 0, 1, 2 i 3), a més d’un examen de comprensió lectora del llibreUn correu molt especial, que farà mitjana amb les tres millors notes dels exàmens de les unitats, i amb els procediments.
- Les funcions del llenguatge verbal.
- Els tipus de text; l’exposició.
- Les categories lèxiques: verbs i pronoms.
- Vocabulari de la família, els pobles i les tradicions, i de les embarcacions.
- L’apòstrof i les contraccions, ortografia j/g – x/is – tx/ig – b/v.
- Comparació, metàfora, sinonímia.

Procediments (25% de l’avaluació):
-          Dossiers de les unitats 0, 1, 2 i 3.
-          Redaccions.
-     Llibre de lectura.

Actitud (15% de l’avaluació):
-Comportament
-Col·laboració
-Deures
CATALÀ 1r d’ESO - Criteris d'avaluació
1r trimestre Continguts (60% de l’avaluació):
Quatre exàmens, un per unitat (unitats 0, 1, 2 i 3), a més d’un examen de comprensió lectora del llibreL’últim refugi, que farà mitjana amb les tres millors notes dels exàmens de les unitats, i amb els procediments.
- Esquema de la comunicació.
- Llenguatge verbal i corporal i la llengua i les relacions socials.
- Vocabulari del menjar, de la casa i dels mals i les malalties.
- L’alfabet, els sons i les grafies, les vocals.
- El diccionari, el sentit propi i el sentit figurat.
- Els morfemes, els prefixos.

Procediments (25% de l’avaluació):
-          Dossiers de les unitats 0, 1, 2 i 3.
-          Redaccions.
-     Llibre de lectura.

Actitud (15% de l’avaluació):
-Comportament
-Col·laboració
-Deures