CATALÀ

CATALÀ
CATALÀ

dimarts, 26 de setembre de 2017

CATALÀ (1r, 2n, 3r i 4t d'ESO)
CRITERIS D'AVALUACIÓ curs 2017 - 2018

Continguts (50% de l'avaluació):
Quatre exàmens, tres corresponents a tres unitats (1, 2 i 3, per exemple), a més d'un examen de comprensió lectora d'un llibre que farà mitjana amb els exàmens de les unitats examinades del trimestre, i amb els procediments.

Procediments (30% de l'avaluació):
- - Qüestionaris de les unitats examinades.
- - Redaccions, dictats i exercicis de classe.
- Llibre de lectura.

Actitud (20% de l'avaluació):
-Col·laboració
-Comportament
-Deures (que sempre es faran a classe amb comptades excepcions)

divendres, 22 de setembre de 2017

1r d'ESO
CATALÀ www.catalaseda.blogspot.com

Examen de la lectura del llibre El noi del pijama de ratlles de John Boyne
el proper divendres 29 de setembre.