CATALÀ

CATALÀ
CATALÀ

dijous, 18 de juny del 2015

DOSSIER D’ESTIU
suficiència SETEMBRE 2015

La presentació del dossier és OBLIGATÒRIA
CATALÀ 1r d’ESO
Dossier: pàg. 40, 66, 90, 114, 140, 164, 188, 214, 238
Llibres: L’últim refugi
              El noi del pijama de ratlles
              Viatge al centre de la Terra


CATALÀ 2n d’ESO
Dossier: pàg. 40, 66, 90, 116, 140, 166, 190, 216, 240
Llibres: Un correu molt especial
              La vota al món en 80 dies
              El Mecanoscrit del segon origen

CATALÀ 3r d’ESO - La presentació del dossier és OBLIGATÒRIA
Dossier: pàg. 46, 72, 98, 126, 152, 180, 208, 234, 260
Llibres: Val més anar sol
              Les noies de filferro
              La pell freda

DOSSIER D’ESTIU
recuperació SETEMBRE 2015


La presentació del dossier és OBLIGATÒRIA
CATALÀ 4t d’ESO - La presentació del dossier és OBLIGATÒRIA

Dossier: pàg. 46, 72, 98, 126, 152, 178, 206, 234, 262
Llibres: El llibre de l’hivern
              Terra baixa
              La salvatge

divendres, 5 de juny del 2015

4t d'ESO  -  CATALÀ
L'examen de RECUPERACIÓ serà el proper divendres 12 de juny de 2013.
Les activitats del dossier de RECUPERACIÓ (obligatori) que haureu de presentar el proper divendres 12 de juny són les següents:

1r trimestre     UNITAT 1:   pàg.   45 actv. 70, 71, 72, 74
                       UNITAT 2:   pàg.   71 actv. 59, 61, 62, 63, 65
                       UNITAT 3:   pàg.   97 actv. 64, 65, 68

2n trimestre    UNITAT 4:   pàg. 125 actv. 63, 67, 68
                       UNITAT 5:   pàg. 151 actv. 61, 62, 64
                       UNITAT 6:   pàg. 177 actv. 58, 60, 62

3r trimestre     UNITAT 7:   pàg. 205 actv. 62, 65, 66, 67
                       UNITAT 8:   pàg. 233 actv. 56, 57, 58
                       UNITAT 9:   pàg. 261 actv. 60, 61, 62, 63, 64

Recordeu que el dictat serà un extracte del text Pedra de tartera (I és que de la feina...estripats del mateix lloc.) de la pàgina 253.
La nota del dossier pot sumar un màxim d'UN punt a la nota de recuperació.


La presentació del dossier del trimestre a recuperar és OBLIGATÒRIA, a més de fer l'examen corresponent.


3r d'ESO  -  CATALÀ
L'examen de SUFICIÈNCIA serà el proper divendres 12 de juny de 2013.
Les activitats del dossier de SUFICIÈNCIA(obligatori) que haureu de presentar el proper divendres 12 de juny són les següents:

1r trimestre     UNITAT 1:   pàg.   45 actv. 79, 80, 83, 84, 86
                       UNITAT 2:   pàg.   71 actv. 70, 72, 73, 75
                       UNITAT 3:   pàg.   97 actv. 64, 65, 66, 68, 72

2n trimestre    UNITAT 4:   pàg. 125 actv. 69, 70, 71, 72, 73
                       UNITAT 5:   pàg. 151 actv. 68, 69, 70, 72, 73
                       UNITAT 6:   pàg. 179 actv. 69, 71, 73

3r trimestre     UNITAT 7:   pàg. 207 actv. 67, 73, 74
                       UNITAT 8:   pàg. 233 actv. 70, 74, 75
                       UNITAT 9:   pàg. 259 actv. 69, 71, 73, 74

Recordeu que el dictat sortirà de l'activitat 49 de la pàgina 251.
La nota del dossier pot sumar un màxim de dos punts a la nota de suficiencia.
La presentació del dossier del trimestre a recuperar és OBLIGATÒRIA, a més de fer l'examen corresponent.


2n d'ESO

Dossiers de recuperació (a més dels exàmens corresponents):

1r trimestre (EXAMEN dimarts 16 de juny):
pàg. 39, 65, 89 (en tots els casos s'han de copiar els texts i les oracions).

2n trimestre (EXAMEN dimarts 16 de juny):
pàg. 115, 139, 165 (en tots els casos s'han de copiar els texts i les oracions).

3r trimestre (EXAMEN dimarts 16 de juny):
pàg. 189, 215, 239 (en tots els casos s'han de copiar els texts i les oracions).


 

La presentació del dossier del trimestre a recuperar és OBLIGATÒRIA, a més de fer l'examen corresponent.


1r d'ESO

Dossiers de recuperació (a més dels exàmens corresponents):

1r trimestre (EXAMEN dimarts 16 de juny):
pàg. 39, 65, 89 (en tots els casos s'han de copiar els texts i les oracions).

2n trimestre (EXAMEN dimarts 16 de juny):
pàg. 113, 139, 163 (en tots els casos s'han de copiar els texts i les oracions).

3r trimestre (EXAMEN dimarts 16 de juny):
pàg. 187, 213, 237 (en tots els casos s'han de copiar els texts i les oracions).

La presentació del dossier del trimestre a recuperar és OBLIGATÒRIA, a més de fer l'examen corresponent.