CATALÀ

CATALÀ
CATALÀ

dimarts, 15 de setembre del 2015

2n d'ESO
Del
llibre Un correu molt especial de M. Pilar Isern, 
en farem un examen el 18 de setembre.
Recordeu que farà mitjana amb els exàmens
del primer trimestre de 2n d'ESO.


3r d'ESO
Del llibre Val més anar sol de Care Santos
en farem un examen el 18 de setembre.
Recordeu que farà mitjana amb els exàmens
del primer trimestre de 3r d'ESO.

4t d'ESO
Del llibre El llibre de l'hivern de Francesc Miralles
en farem un examen el 18 de setembre.
Recordeu que farà mitjana amb els exàmens
del primer trimestre de 4t d'ESO.

dilluns, 14 de setembre del 2015


CATALÀ 1r d’ESO - Criteris d'avaluació www.catalaseda.blogspot.com
1r trimestre

Continguts (60% de l’avaluació):
Tres exàmens, un per unitat 1, 2 i 3, a més d’un examen de comprensió lectora del llibre Un correu molt especial, que farà mitjana les notes dels exàmens de les unitats, i amb els procediments.

Procediments (25% de l’avaluació):
-          Dossiers de les unitats 1, 2 i 3.
-          Redaccions.
-     Llibre de lectura.

Actitud (15% de l’avaluació):
Comportament
Col·laboració
Deures

CATALÀ 2n d’ESO - Criteris d'avaluació www.catalaseda.blogspot.com
1r trimestre

Continguts (60% de l’avaluació):
Tres exàmens, un per unitat 0 + 1, 2 i 3, a més d’un examen de comprensió lectora del llibre Un correu molt especial, que farà mitjana les notes dels exàmens de les unitats, i amb els procediments.

Procediments (25% de l’avaluació):
-          Dossiers de les unitats 0 + 1, 2 i 3.
-          Redaccions.
-     Llibre de lectura.

Actitud (15% de l’avaluació):
Comportament
Col·laboració
Deures

CATALÀ 3r d’ESO - Criteris d'avaluació www.catalaseda.blogspot.com
1r trimestre

Continguts (60% de l’avaluació):
Tres exàmens, un per unitat 1, 2 i 3, a més d’un examen de comprensió lectora del llibre Un correu molt especial, que farà mitjana les notes dels exàmens de les unitats, i amb els procediments.

Procediments (25% de l’avaluació):
-          Dossiers de les unitats 1, 2 i 3.
-          Redaccions.
-     Llibre de lectura.

Actitud (15% de l’avaluació):
Comportament
Col·laboració
Deures


CATALÀ 4t d’ESO - Criteris d'avaluació www.catalaseda.blogspot.com
1r trimestre

Continguts (60% de l’avaluació):
Tres exàmens, un per unitat 0 + 1, 2 i 3, a més d’un examen de comprensió lectora del llibre Un correu molt especial, que farà mitjana les notes dels exàmens de les unitats, i amb els procediments.

Procediments (25% de l’avaluació):
-          Dossiers de les unitats 0 + 1, 2 i 3.
-          Redaccions.
-     Llibre de lectura.

Actitud (15% de l’avaluació):
Comportament
Col·laboració
Deures