CATALÀ

CATALÀ
CATALÀ

dimarts, 20 de juny del 2017

1r d’ESO – Qüestionari de suficiència setembre 2017

CATALÀ

Unitat 1 pàg. 27,       activitats 76, 77, 78, 79, 80
Unitat 2 pàg. 51        activitats 57, 58, 59, 60, 61
Unitat 3 pàg. 75        activitats 55, 56, 57, 58, 59, 60
Unitat 4 pàg. 101      activitats 55, 56, 57
Unitat 5 pàg. 127      activitats 72, 73, 75, 76, 77
Unitat 6 pàg. 151      activitats 66, 67, 68, 69
Unitat 7 pàg. 179      activitats 71, 73, 75
Unitat 8 pàg. 203      activitats 63, 64, 65, 66
Unitat 9 pàg. 229      activitats 68, 70, 71

La presentació de tot el qüestionari i l'examen són obligatoris per a qui hagi de recuperar al setembre.

Data d’entrega del qüestionari: dilluns 1 de setembre.
 
2n d’ESO – Qüestionai de suficiència setembre 2017

CATALÀ

Unitat 1 pàg. 29,       activitats 57, 58, 59, 62
Unitat 2 pàg. 53,       activitats 50, 51, 52, 54
Unitat 3 pàg. 81,       activitats 64, 66, 68, 69
Unitat 4 pàg. 107,     activitats 55, 56, 57, 58
Unitat 5 pàg. 131,     activitats 56, 57, 58, 59
Unitat 6 pàg. 159,     activitats 57, 58, 59
Unitat 7 pàg. 185,     activitats 55, 56, 57, 58
Unitat 8 pàg. 209,     activitats 56, 57, 58, 59
Unitat 9 pàg. 239,     activitats 73, 74, 76

La presentació de tot el qüestionari i l'examen són obligatoris per a qui hagi de recuperar al setembre.

Data d'entrega del qüestionari: dilluns 1 de setembre.


3r d'ESO                 Data d’entrega: dia de l’examen.

Unitat 1  pàg. 29       activitats 60, 61, 62, 63
Unitat 2  pàg. 55       activitats 53, 54, 55, 56
Unitat 3  pàg. 85       activitats 57, 59, 60, 61
Unitat 4  pàg. 113     activitats 68, 69, 70
Unitat 5  pàg. 139     activitats 63, 64, 65
Unitat 6  pàg. 165     activitats 59, 61
Unitat 7  pàg. 191     activitats 59, 61
Unitat 8  pàg. 217     activitats 63, 64, 65, 66
Unitat 9  pàg. 245     activitats 59, 62, 63

La presentació de tot el qüestionari i l'examen són obligatoris per a qui hagi de recuperar al setembre.

Data d'entrega del qüestionari: dilluns 1 de setembre.

4rt d’ESO – Qüestionaris de recuperació setembre 2017

CATALÀ                  

Unitat 1 pàg. 29        activitats 49, 50, 51, 52, 53, 54
Unitat 2 pàg. 53        activitats 45, 46, 47, 48, 49
Unitat 3 pàg. 79        activitats 55, 56, 58, 59, 60
Unitat 4 pàg. 105      activitats 42, 43, 46
Unitat 5 pàg. 127      activitats 44, 45, 46, 47, 48
Unitat 6 pàg. 155      activitats 59, 60, 62, 63
Unitat 7 pàg. 181      activitats 54, 56
Unitat 8 pàg. 209      activitats 50, 51, 52, 54, 55, 56
Unitat 9 pàg. 233      activitats 50, 51

La presentació de tot el qüestionari i l'examen són obligatoris per a qui hagi de recuperar al setembre.

Data d’entrega del qüestionari: dilluns 1 de setembre.