CATALÀ

CATALÀ
CATALÀ

dilluns, 7 de setembre del 2020

CATALÀ (1r, 2n, 3r i 4t d'ESO)
CRITERIS D'AVALUACIÓ curs 2020 - 2021

Continguts (50% de l'avaluació):
Dos, tres o quatre exàmens: dos o tres corresponents a dues o tres unitats (1, 2 i 3, per exemple), a més d'un possible examen de comprensió lectora d'un llibre que farà mitjana amb els exàmens de les unitats examinades del trimestre, i amb els procediments.

Procediments (30% de l'avaluació):
- - Qüestionaris de les unitats examinades.
- - Redaccions, dictats i exercicis de classe.
- Llibre de lectura.

Actitud (20% de l'avaluació):
-Col·laboració
-Comportament
-Deures (que sempre es faran a classe amb comptades excepcions)

En cas de tenir una qualificació de "No Assolit" en algun dels tres apartats avaluats, la nota global màxima serà d'"Assoliment Satisfactori".

diumenge, 15 de març del 2020

CATALÀ
Feina recomenada per al periode de quarantena a causa del coronavirus:

1r d'ESO
-Continuar la lectura del llibre "El noi del pijama de ratlles", del qual en farem un examen a la tornada.

-Fer la lectura de les pàgines 132 i 133 i fer-ne les activitats 1, 2, 3 i 4.

-En aquest tema tractarem els textos periodístics. Fes l'activitat 11 de la pàgina 136 tot fent servir l'exepriència d'aquest periode de tancament a casa com a tema per la redacció (120 paraules).


2n d'ESO
-Continuar la lectura del llibre "EL mecanoscrit del segon origen", del qual en farem un examen a la tornada.

-Continuar la preparació del control de la unitat 6, que farem a la tornada i del qual n'heu de fer un qüestionari (pàg. 156-157, activitats 50, 51, 52, 53, 54 definicions).

-Prepara el cartell publicitar de la pàgina 171 corresponent a  la unitat 7 que ja havíem comentat a classe.


3r d'ESO
-Continuar la lectura del llibre "Les noies de filferro", del qual en farem un examen a la tornada.

-Continuar la preparació del control de la unitat 6, que farem a la tornada i del qual n'heu de fer un qüestionari (pàg. 162-163, activitats 47, 48 sense el punt, 49, 50, 51, 52, 53, 54 definicions o sinònims).

-En el tema 7 tractarem els gèneres periodístics d'opinió. Fes les activitats 11 i 12 de la pàgina 177 abans de fer la redacció de l'activitat 13 (150 paraules).


4t d'ESO
-Continuar la lectura del llibre "Joc brut" de Manuel de Pedrolo, del qual en farem un examen a la tornada.

-Continuar la preparació del control de la unitat 6, que farem a la tornada i del qual n'heu de fer un qüestionari (pàg. 152-153, activitats  52, 53, 54 i 55).

-Fer la lectura de la pàgina 165 i fer-ne les activitats de les pàgines 166 i 167 (totes).