CATALÀ

CATALÀ
CATALÀ

dilluns, 22 de desembre del 2014

1r d'ESO
Aquest Nadal us recomano que comenceu a llegir el llibre El noi del pijama de ratlles. Recordeu que en farem l'examen a finals del mes de gener de 2015.


2n d'ESO
Aquest Nadal us recomano que comenceu a llegir el llibre La volta al món en 80 dies. Recordeu que en farem l'examen a finals del mes de gener de 2015.3r d'ESO
Aquest Nadal us recomano que comenceu a llegir el llibre Les noies de filferro. Recordeu que en farem l'examen a finals del mes de gener de 2015.


4t d'ESO
Aquest Nadal us recomano que comenceu a llegir el llibre El llibre de l'hivern. Recordeu que en farem l'examen a finals del mes de gener de 2015.

dimarts, 9 de desembre del 2014

4t d'ESO
L'examen de la unitat 4 serà el proper dimecres 17 de desembre.
Exercicis del dossier: 21, 23, 30, 32, 33, 40, 42, 44 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 25 (pàg. 112).
________________________________________

3r d'ESO
L'examen de la unitat 4 serà el proper dimecres 17 de desembre.
Exercicis del dossier: 27, 29, 30, 33, 36, 37, 43, 49, 51, 52 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 47 (pàg. 115).
________________________________________

2n d'ESO
L'examen de la unitat 4 serà el proper divendres 19 de desembre.
Exercicis del dossier: 26, 27, 34, 36, 38, 44, 48, 51, 54 i conceptes clau, a més d'un mapa de la Corona d'Aragó al segle XV.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 53 (pàg. 107).
________________________________________

1r d'ESO
L'examen de la unitat 4 serà el proper divendres 19 de desembre.
Exercicis del dossier: 16, 26, 29, 32, 36, 37, 38, 45, 47, 55, 58 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 54 (pàg. 107).

dilluns, 17 de novembre del 2014

1r d'ESO
L'examen de la unitat 3 serà el proper dimecres 26 de novembre.
Dossier: 25, 32, 35, 37, 44, 45, 48, 54, 57 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment de l'activitat 50 de la pàgina 83.
______________________________________________
2n d'ESO
L'examen de la unitat 3 serà el proper dimecres 26 de novembre.
Dossier: 20, 32, 39, 40, 42, 48, 53, 55 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment de l'activitat 52 de la pàgina 83.
_______________________________________________
3r d'ESO
L'examen de la unitat 3 serà el proper dimecres 26 de novembre.
Dossier: 27, 28, 35, 36 43, 50, 51, 52 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment de l'activitat 45 de la pàgina 89.
_______________________________________________
4t d'ESO
L'examen de la unitat 3 serà el proper dimecres 26 de novembre.
Dossier: activitats 20, 24, 27, 33, 42, 47, 61 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de la pàgina 87. (El circ Puces Inquietes actua a Viladecrancs).

dimecres, 5 de novembre del 2014

1r d'ESO
El llibre de lectura del primer trimestre es L'últim refugi de Núria Pradas.
L'examen serà el proper 17 de novembre.

2n d'ESO
El llibre de lectura del primer trimestre es Un correu molt especial.
L'examen serà el proper 17 de novembre.
3r d'ESO
El llibre de lectura del primer trimestre es Val més anar sol de Care Santos.
L'examen serà el proper 17 de novembre.

4t d'ESO
El llibre de lectura del primer trimestre és Terra Baixa d'Àngel Gumerà.
L'examen serà el proper 17 de novembre.

divendres, 10 d’octubre del 2014

1r d'ESO
L'examen de la unitat 1 serà el proper divendres 17 d'octubre.
Dossier: l'esquema "elements de la comunicació" (pàg.22), 15, 31, 34, 35, 37, 38, 47, 48, 52 i conceptes clau.
El dictat de l'examen serà un fragment de l'activitat 49 (pàg. 33).
______________________________________________
2n d'ESO
L'examen de la unitat 1 serà el proper divendres 17 d'octubre.
Dossier: l'esquema de la comunicació (pàg. 22), 16, 26, 28, 29, 34, 35, 40, 50 i conceptes clau.
El dictat de l'examen serà un fragment de l'activitat 48 (pàg 33).
_______________________________________________
3r d'ESO
L'examen de les unitats 0 i 1 serà el proper divendres 17 d'octubre.
Dossier:
Unitat 0: 18, 19, 27 (+ cantar i dormir), 32, 38 i conceptes clau.
Unitat 1: 21, 32, 37, 40, 44, 53, 63, 65 i conceptes clau.
El dictat de l'examen serà un fragment de l'activitat 55 de la unitat 1 (pàg. 35)
_______________________________________________
4t d'ESO
L'examen de les unitats 0 i 1 serà el proper divendres 17 d'octubre.
Unitat 0: 13, 19, 29, quadre de la història de la literatura catalana i conceptes clau.
Unitat 1: 27, 29, 37, 38, 47 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment de l'activitat 31 de la unitat 1 (pàg. 29).

dimecres, 24 de setembre del 2014

1r d'ESO
L'examen de la unitat 0 serà el proper 26 de setembre de 2014.
Les activitats del dossier de la unitat 0 són les següents: 1, 14, 19, 20, 23, 27 i 31, a més dels conceptes clau de la unitat de la pàgina 17. Recordeu que el dictat sortirà de l'activitat 17 de la pàgina 11.
______________________________________________
2n d'ESO
L'examen de la unitat 0 serà el proper 26 de setembre de 2014.
Les activitats del dossier de la unitat 0 són les següents: 18, 19, 22, 23, 24 i 33, a més dels conceptes clau de la unitat de la pàgina 17. Recordeu que el dictat sortirà del text La llegenda de les quatre barresde la pàgina 17.

dimarts, 23 de setembre del 2014

CATALÀ 4t d’ESO - Criteris d'avaluació
1r trimestre Continguts (60% de l’avaluació):
Tres exàmens, un per unitat 0 i 1, 2 i 3 (les unitats 0 i 1 s’avaluaran amb un sol examen), a més d’un examen de comprensió lectora del llibre Terra Baixa, que farà mitjana les notes dels exàmens de les unitats, i amb els procediments.
- Expressions d’actituds morals.
- Els tipus de text; la narració i la descripció.
- Formes i funcions, anàlisi de l’oració simple; els complements del verb.
- La definició, el sentit figurat, sinonímia / antonímia, la hiponímia i l’homonímia.
- Ortografia: el - al, els – als, per a, des de... – fins a.
- Vocabulari: museus, muntanya, pluja.

Procediments (25% de l’avaluació):
-          Dossiers de les unitats 0, 1, 2 i 3.
-          Redaccions.
-     Llibre de lectura.

Actitud (15% de l’avaluació):
-Comportament
-Col·laboració
-Deures
CATALÀ 3r d’ESO - Criteris d'avaluació
1r trimestre Continguts (60% de l’avaluació):
Tres exàmens, un per unitat 0 i 1, 2 i 3 (les unitats 0 i 1 s’avaluaran amb un sol examen), a més d’un examen de comprensió lectora del llibre Val més anar sol, que farà mitjana les notes dels exàmens de les unitats, i amb els procediments.
- Expressions d’actituds emocionals.
- Els mitjans de comunicació i gèneres periodístics.
- Les categories lèxiques: verbs i pronoms.
- La derivació: prefixos, sufixos i infixos.
- Vocabulari de les plantes, d’actituds i sentiments, i dels edificis i construccions.
- Alternança de vocals en certs verbs, accentuació de formes verbals.
- Diccionaris específics, locucions i frases fetes.

Procediments (25% de l’avaluació):
-          Dossiers de les unitats 0, 1, 2 i 3.
-          Redaccions.
-     Llibre de lectura.

Actitud (15% de l’avaluació):
-Comportament
-Col·laboració
-Deures
CATALÀ 2n d’ESO - Criteris d'avaluació
1r trimestre Continguts (60% de l’avaluació):
Quatre exàmens, un per unitat (unitats 0, 1, 2 i 3), a més d’un examen de comprensió lectora del llibreUn correu molt especial, que farà mitjana amb les tres millors notes dels exàmens de les unitats, i amb els procediments.
- Les funcions del llenguatge verbal.
- Els tipus de text; l’exposició.
- Les categories lèxiques: verbs i pronoms.
- Vocabulari de la família, els pobles i les tradicions, i de les embarcacions.
- L’apòstrof i les contraccions, ortografia j/g – x/is – tx/ig – b/v.
- Comparació, metàfora, sinonímia.

Procediments (25% de l’avaluació):
-          Dossiers de les unitats 0, 1, 2 i 3.
-          Redaccions.
-     Llibre de lectura.

Actitud (15% de l’avaluació):
-Comportament
-Col·laboració
-Deures
CATALÀ 1r d’ESO - Criteris d'avaluació
1r trimestre Continguts (60% de l’avaluació):
Quatre exàmens, un per unitat (unitats 0, 1, 2 i 3), a més d’un examen de comprensió lectora del llibreL’últim refugi, que farà mitjana amb les tres millors notes dels exàmens de les unitats, i amb els procediments.
- Esquema de la comunicació.
- Llenguatge verbal i corporal i la llengua i les relacions socials.
- Vocabulari del menjar, de la casa i dels mals i les malalties.
- L’alfabet, els sons i les grafies, les vocals.
- El diccionari, el sentit propi i el sentit figurat.
- Els morfemes, els prefixos.

Procediments (25% de l’avaluació):
-          Dossiers de les unitats 0, 1, 2 i 3.
-          Redaccions.
-     Llibre de lectura.

Actitud (15% de l’avaluació):
-Comportament
-Col·laboració
-Deures

dimecres, 25 de juny del 2014


DOSSIER D’ESTIU – suficiència SETEMBRE 2014

La presentació del dossier és OBLIGATÒRIA

CATALÀ 1r d’ESO
Dossier: pàg. 40, 66, 90, 114, 140, 164, 188, 214, 238
Llibres: L’últim refugi
              El noi del pijama de ratlles
              Viatge al centre de la Terra


CATALÀ 2n d’ESO
Dossier: pàg. 40, 66, 90, 116, 140, 166, 190, 216, 240
Llibres: Un correu molt especial
              La vota al món en 80 dies
              El Mecanoscrit del segon origen

CATALÀ 3r d’ESO - La presentació del dossier és OBLIGATÒRIA
Dossier: pàg. 46, 72, 98, 126, 152, 180, 208, 234, 260
Llibres: Val més anar sol
              Les noies de filferro
              La pell freda

CATALÀ 4t d’ESO - La presentació del dossier és OBLIGATÒRIA
Dossier: pàg. 46, 72, 98, 126, 152, 178, 206, 234, 262
Llibres: El llibre de l’hivern
              Terra baixa
              La salvatge

dilluns, 2 de juny del 2014

4t d'ESO
Dossiers de recuperació (a més dels exàmens corresponents):
1r trimestre (EXAMEN divendres 6 de juny)pàg. 45, 71, 97 (en tots els casos s'han de copiar els texts i les oracions).
2n trimestre (EXAMEN dimecres 11 de juny)
pàg. 125, 151, 177 (en tots els casos s'han de copiar els texts i les oracions).
3r trimestre (EXAMEN divendres 13 de juny)pàg. 205, 233, 261 (en tots els casos s'han de copiar els texts i les oracions).

La presentació del dossier del trimestre a recuperar és OBLIGATÒRIA, a més de fer l'examen corresponent.


3r d'ESO

Dossiers de recuperació (a més dels exàmens corresponents):
1r trimestre (EXAMEN divendres 6 de juny)pàg. 45, 71, 97 (en tots els casos s'han de copiar els texts i les oracions).
2n trimestre (EXAMEN dimecres 11 de juny)pàg. 125, 151, 179 (en tots els casos s'han de copiar els texts i les oracions).
3r trimestre (EXAMEN divendres 13 de juny)pàg. 207, 233, 259 (en tots els casos s'han de copiar els texts i les oracions).La presentació del dossier del trimestre a recuperar és OBLIGATÒRIA, a més de fer l'examen corresponent.


2n d'ESO

Dossiers de recuperació (a més dels exàmens corresponents):
1r trimestre (EXAMEN divendres 6 de juny):
pàg. 39, 65, 89 (en tots els casos s'han de copiar els texts i les oracions).
2n trimestre (EXAMEN dimecres 11 de juny):
pàg. 115, 139, 165 (en tots els casos s'han de copiar els texts i les oracions).
3r trimestre (EXAMEN divendres 13 de juny):
pàg. 189, 215, 239 (en tots els casos s'han de copiar els texts i les oracions).


La presentació del dossier del trimestre a recuperar és OBLIGATÒRIA, a més de fer l'examen corresponent.


1r d'ESO

Dossiers de recuperació (a més dels exàmens corresponents):
1r trimestre (EXAMEN divendres 6 de juny):
pàg. 39, 65, 89 (en tots els casos s'han de copiar els texts i les oracions).
2n trimestre (EXAMEN dimecres 11 de juny):
pàg. 113, 139, 163 (en tots els casos s'han de copiar els texts i les oracions).
3r trimestre (EXAMEN divendres 13 de juny):
pàg. 187, 213, 237 (en tots els casos s'han de copiar els texts i les oracions).

La presentació del dossier del trimestre a recuperar és OBLIGATÒRIA, a més de fer l'examen corresponent.

dimarts, 27 de maig del 2014

4t d'ESO
L'examen del llibre de lectura La savatge d'Isabel Clara Simó serà el dimarts 3 de juny de 2014.

dimecres, 21 de maig del 2014

1r d'ESO
L'examen de català de la unitat 9 serà el proper dimecres 28 de maig de 2014.
Activitats del dossier: 1, 15, 27, 34, 45, 46, 53, 54 i conceptes clau.
Dictat: activitat 52 de la pàgina 231.

2n d'ESO
L'examen de català de la unitat 9 serà el proper dimecres 28 de maig de 2014.
Activitats del dossier: 1, 12, 24, 28, 40, 43, 45, 48, 55 i conceptes clau.
Dictat: activitat 54 de la pàgina 233.

3r d'ESO
L'examen de català de la unitat 9 serà el proper dimecres 28 de maig de 2014.
Activitats del dossier: 1, 25, 29, 35, 36, 40, 56, 57 i conceptes clau.
Dictat: activitat 49 de la pàgina 251.

4t d'ESO
L'examen de català de la unitat 9 serà el proper dimecres 28 de maig de 2014.
Activitats del dossier: 1, 26, 32, 34, 39, 42 i conceptes clau.
Dictat: pàgina 250.

dimecres, 30 d’abril del 2014

1r d'ESO
L'examen del llibre de lectura Viatge al centre de la terra de Jules Verne serà el dilluns 12 de maig de 2014.2n d'ESO
L'examen del llibre de lectura El mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo serà el dilluns 12 de maig de 2014.3r d'ESO
L'examen del llibre de lectura La pell freda d'Albert Sánchez Piñol serà el divendres 16 de maig de 2014.4t d'ESO
L'examen del llibre de lectura La savatge d'Isabel Clara Simó serà el dimarts 3 de juny de 2014.

divendres, 25 d’abril del 2014

4t d'ESO
L'examen de la unitat 8 serà el dimecres 30 d'abril de 2014.
Exercicis del dossier: 1, 21, 23, 25, 27, 38, 39 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment de les activitats de la pàgina 222.
________________________________________

3r d'ESO

L'examen de la unitat 8 serà el dimecres 30 d'abril de 2014.
Exercicis del dossier: 1, 28, 31, 34, 36, 51 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 53 de la pàgina 225.


2n d'ESO


L'examen de la unitat 8 serà el dilluns 5 de maig de 2014.
Exercicis del dossier: 1, 17, 31, 34, 35, 37, 43, 48, 51, 61 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 56 de la pàgina 207.
________________________________________


1r d'ESO

L'examen de la unitat 8 serà el dimecres 30 d'abril de 2014.
Exercicis del dossier: 1, 29, 34, 38, 39, 43, 45 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 51 de la pàgina 205.

divendres, 21 de març del 2014

4t d'ESO
L'examen de la unitat 7 serà el dilluns 7 d'abril de 2014.
Exercicis del dossier: 1, 22, 23, 25, 33, 43 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment de les activitats de la pàgina 194.
________________________________________

3r d'ESO

L'examen de la unitat 7 serà el divendres 28 de març.
Exercicis del dossier: 1, 2, 22, 23, 26, 29, 40, 43, 44 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 47 de la pàgina 197.
________________________________________

2n d'ESO

L'examen de la unitat 7 serà el divendres 28 de març.
Exercicis del dossier: 1, 18, 30, 31, 39, 42, 43, 45, 58 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 55 de la pàgina 182.
________________________________________

1r d'ESO

L'examen de la unitat 7 serà el divendres 28 de març.
Exercicis del dossier: 1, 28, 29, 30, 34, 36, 40 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 46 de la pàgina 181.

dijous, 6 de març del 2014


Recordeu que la setmana del 10 de març ja heu de portar el
VOLUM 3 del llibre de català,
no ho oblideu!!!

dimecres, 26 de febrer del 2014

4t d'ESO
L'examen de la unitat 6 serà el divendres 7 de març.
Exercicis del dossier: 1,  20, 23, 25, 28, 42, i conceptes clau.
El dictat serà un extracte de les activitats de la pàgina 168.
________________________________________

3r d'ESO

L'examen de la unitat 6 serà el 4 de març.
Exercicis del dossier: 1, 2, 29, 30, 35, 39, 51, 57 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 50 de la pàgina 171.
________________________________________

2n d'ESO

L'examen de la unitat 6 serà el divendres 7 de març.
Exercicis del dossier: 1, 14, 27, 32, 39, 41, 48, 49, 55 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 51 de la pàgina 157.
________________________________________

1r d'ESO

L'examen de la unitat 6 serà el dilluns 10 de març.
Exercicis del dossier: 1, 2, 26, 30, 31, 34, 35, 36, 40, 42, 48, 52  i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 47 (pàg. 157).

divendres, 7 de febrer del 2014

4t d'ESO
L'examen de la unitat 5 serà el proper divendres 14 de febrer.
Exercicis del dossier: 1, 19, 22, 23, 26, 32, 44, 45 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de les activitats 36 i 38 (pàg. 142).
________________________________________

3r d'ESO

L'examen de la unitat 5 serà el proper divendres 14 de febrer.
Exercicis del dossier: 1, 22, 25, 32, 34, 36, 42, 44, 52, 53 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 47 (pàg. 143).
________________________________________

2n d'ESO

L'examen de la unitat 5 serà el proper dimecres 12 de febrer.
Exercicis del dossier: 1, 30, 31, 41, 45, 46, 47, 51, 53 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 50 (pàg. 133).
________________________________________

1r d'ESO

L'examen de la unitat 5 serà el proper divendres 14 de febrer.
Exercicis del dossier: 1, 28, 33, 34, 41, 47, 52, 57, 58, 72  i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 56 (pàg. 132).

divendres, 10 de gener del 2014

2n d'ESO
Busca un mapa d'entre els segles XI i XV de la Corona d'Aragó. Procura que s'en distingeixin clarament els límits i les principals ciutats.
4t d'ESO
L'examen de la unitat 4 serà el proper divendres 24 de gener.
Exercicis del dossier: 1, 2, 23, 30, 32, 33, 40, 42, 44 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 25 (pàg. 112).
________________________________________

3r d'ESO

L'examen de la unitat 4 serà el proper divendres 24 de gener.
Exercicis del dossier: 1, 27, 29, 30, 33, 36, 37, 43, 49, 51, 52 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 47 (pàg. 115).
________________________________________

2n d'ESO

L'examen de la unitat 4 serà el proper dilluns 20 de gener.
Exercicis del dossier: 1, 2, 26, 27, 34, 36, 38, 44, 48, 51, 54 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 53 (pàg. 107).
________________________________________

1r d'ESO

L'examen de la unitat 4 serà el proper dilluns 20 de gener.
Exercicis del dossier: 1, 16, 26, 29, 32, 36, 37, 38, 45, 47, 55, 58 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 54 (pàg. 107).

dimecres, 8 de gener del 2014

1r d'ESO
L'examen del llibre de lectura, El noi del pijama de ratlles serà el divendres 7 de febrer de 2014.

2n d'ESO
L'examen del llibre de lectura, Un correu molt especial serà el divendres 7 de febrer de 2014.

3r d'ESO
L'examen del llibre de lectura, Les noies de filferro serà el divendres 7 de febrer de 2014.

4t d'ESO
L'examen del llibre de lectura, Terra baixa serà el divendres 7 de febrer de 2014.