CATALÀ

CATALÀ
CATALÀ

dimecres, 21 d’octubre del 2015

1r d'ESO
L'examen de la unitat 2 serà el proper divendres 30 d'octubre.
Qüestionari: activitats de les pàgines 48 i 49 (excepte les activitats 52 i 54. De l'activitat 47 no cal que en copieu el text, només són obligatòries les paraules destacades).
Dictat: Entrevista al Mag Lari (pàg. 50)

______________________________________________
2n d'ESO
L'examen de la unitat 2 serà el proper dimecres 28 d'octubre.
Dossier: quadre Tipus de text (pàg.46), 32, 33, 35, 37, 40, 45, 48, 53, 54, la taula del procés de consolidació del català com a idioma diferenciat i prestigiós (pàg. 63) i conceptes clau.
El dictat de l'examen serà un fragment de l'activitat 51 (pàg 57).
_______________________________________________
3r d'ESO
L'examen de la unitat 2 serà el proper divendres 30 d'octubre.
Qüestionari: activitats de les pàgines 52 i 53 (excepte l'activitat 49. De l'activitat 40 no cal que en copieu el text, només són obligatòries les explicacions que es demanen.
Dictat: extrate del text Dràcula de la pàgina 48.

4t d'ESO
L'examen de la unitat 2 serà el proper dimecres 28 d'octubre.
Dossier: activitats 21, 24, 25, 27, 31, 34, 36, 44 i conceptes clau.
(Les oracions de l'activitat 27 en forma d'arbe).
El dictat serà un fragment del text de la pàgina 70. (Des de "Vaig desitjar que se m'empassés..." fins a "...me'l deixaria prendre mai més.").

divendres, 2 d’octubre del 2015

1r d'ESO
L'examen de la unitat 1 serà el proper divendres 9 d'octubre.
Qüestionari: pàgines 24 i 25 (excepte les activitats 71, 72 i 73).
Dictat: extracte del text Em dic Víctor de la pàgina 26.

______________________________________________
2n d'ESO
L'examen de les unitats 0 i 1 serà el proper divendres 9 d'octubre.
Dossier:
Unitat 0: 18, 19, 22, 33 i conceptes clau.
Unitat 1: 16, 26, 28, 29, 35, 40, 50 i conceptes clau.
El dictat de l'examen serà un fragment de l'activitat 48 (pàg 33).
_______________________________________________
3r d'ESO
L'examen de les unitats 0 i 1 serà el proper divendres 9 d'octubre.
Dossier: pàgines 26 i 27 (excepte l'activitat 57).
Dictat: extracte de paraules de les activitats 49, 54 i 55.

_______________________________________________
4t d'ESO
L'examen de les unitats 0 i 1 serà el proper divendres 9 d'octubre.
Unitat 0: 13, 19, 29, quadre de la història de la literatura catalana i conceptes clau.
Unitat 1: 29, 37, 38, 47 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment de l'activitat 31 de la unitat 1 (pàg. 29).