CATALÀ

CATALÀ
CATALÀ

dimecres, 30 de març del 2016

4t d'ESO
L'examen de la unitat 6 serà el dimecres 6 d'abril.
Exercicis del dossier: 20, 23, 25, 28, 42, i conceptes clau.
El dictat serà un extracte de les activitats de la pàgina 168.
________________________________________

3r d'ESO

L'examen de la unitat 6 serà el dimecres 6 d'abril.
Exercicis del qüestionari:pàgines 162 i 163 excepte l'activitat 55 (no cal que copieu el text de l'activitat 46).
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 55 de la pàgina 163.
________________________________________

2n d'ESO

L'examen de la unitat 6 serà el dimecres 6 d'abril.
Exercicis del dossier: 14, 27, 32, 39, 41, 48, 49, 55 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 51 de la pàgina 157.
________________________________________

1r d'ESO

L'examen de la unitat 6 serà el dimecres 6 d'abril.
Exercicis del qüestionari:pàgines 148 i 149 (no cal que copieu els texts de les activitats 49, 50 i no s'han de fer les activitats 62 i 63).
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 63, pàg. 149 (Des de "L'agent se'm va acostar..." fins a "...sense preguntar-me on havia estat".).

dilluns, 7 de març del 2016

4t d'ESO
L'examen de la unitat 6 QUEDA APLAÇAT al 6 d'abril.
________________________________________

3r d'ESO

L'examen de la unitat 6 QUEDA APLAÇAT al 6 d'abril.

Exercicis del qüestionari:
________________________________________
2n d'ESO
L'examen de la unitat 6 QUEDA APLAÇAT al 6 d'abril.
Exercicis del dossier:  14, 27, 32, 39, 41, 48, 55 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 51 (pàg. 157).
________________________________________
1r d'ESO
L'examen de la unitat 6 QUEDA APLAÇAT al 6 d'abril.
Exercicis del qüestionari: pàgines 148 i 149.
     · Excepte les activitats 62 i 63
     · No cal que copieu els texts de les activitats 49 i 50.
     · De l'activitat 58, conjugueu només els verbs collir, sortir i tossir.

El dictat serà un extracte del text de l'activitat de le pàgines 141 i 142.