CATALÀ

CATALÀ
CATALÀ

dimecres, 18 de setembre del 2013

1r d'ESO
L'examen de la unitat 0 serà el proper 25 de setembre de 2013.
Les activitats del dossier de la unitat 0 són les següents: 1, 2, 14, 19, 20, 23, 27 i 31, a més dels conceptes clau de la unitat de la pàgina 17. Recordeu que el dictat sortirà de l'activitat 17 de la pàgina 11.
______________________________________________
2n d'ESO
L'examen de la unitat 0 serà el proper 27 de setembre de 2013.
Les activitats del dossier de la unitat 0 són les següents: 1, 2, 18, 19, 22, 23, 24 i 33, a més dels conceptes clau de la unitat de la pàgina 17. Recordeu que el dictat sortirà del text La llegenda de les quatre barres de la pàgina 17.