CATALÀ

CATALÀ
CATALÀ

dilluns, 31 de gener del 2011

2on ESO Unitat 4 pàgina 97 activitat 17

Escriu un text expositiu coherent a partir d'aquests començaments de paràgraf. Si et cal, busca informació sobre el teletreball.

4rt ESO Unitat 5 pàgina 149 activitat 56

Busca informació sobre les següents manifestacions culturals modernistes i fes-ne un breu resum...

4rt ESO Unitat 4 pàgina 123, activitat 58

Busca informació i classifica aquestes llengües, parlades actualment a Catalunya segons els seu origen...