CATALÀ

CATALÀ
CATALÀ

dilluns, 25 de maig de 2015

1r d'ESO
L'examen de català de la unitat 9 serà el proper divendres 29 de maig.
Activitats del dossier: 15, 27, 34, 45, 46, 53, 54 i conceptes clau.
Dictat: activitat 52 de la pàgina 231.

2n d'ESO
L'examen de català de la unitat 9 serà el proper dimecres 29 de maig.
Activitats del dossier: 12, 24, 28, 40, 43, 45, 48, 55 i conceptes clau.
Dictat: activitat 54 de la pàgina 233.

3r d'ESO
L'examen de català de la unitat 9 serà el proper dimartes 2 de juny.
Activitats del dossier: 25, 29, 35, 36, 40, 56, 57 i conceptes clau.
Dictat: pàgina 250.

4t d'ESO
L'examen de català de la unitat 9 serà el proper dimarts 2 de juny.
Activitats del dossier: 26, 32, 34, 39, 42 i conceptes clau.
Dictat: pàgina 250.

dilluns, 18 de maig de 2015

1r d'ESO
L'examen de català de la unitat 9 serà el 2 de juny.
Activitats del dossier: 15, 27, 34, 45, 46, 53, 54 i conceptes clau.
Dictat: activitat 52 de la pàgina 231.

2n d'ESO
L'examen de català de la unitat 9 serà el 2 de juny.
Activitats del dossier: 12, 24, 28, 40, 43, 45, 48, 55 i conceptes clau.
Dictat: activitat 54 de la pàgina 233.

3r d'ESO
L'examen de català de la unitat 9 serà el 2 de juny.
Activitats del dossier: 25, 29, 35, 36, 40, 56, 57 i conceptes clau.
Dictat: activitat 49 de la pàgina 251.

4t d'ESO
L'examen de català de la unitat 9 serà el 2 de juny.
Activitats del dossier: 26, 32, 34, 39, 42 i conceptes clau.
Dictat: pàgina 250.

dijous, 7 de maig de 2015

4t d'ESO
L'examen de la unitat 8 serà el dilluns 11 de maig.
Exercicis del dossier: 21, 23, 25, 27, 38, 39 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment de les activitats de la pàgina 222.
________________________________________

3r d'ESO

L'examen de la unitat 8 serà el dilluns 11 de maig.
Exercicis del dossier: 28, 31, 34, 36, 51 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 53 de la pàgina 225.


2n d'ESO


L'examen de la unitat 8 serà el dilluns 11 de maig.
Exercicis del dossier: 17, 31, 34, 35, 37, 43, 48, 51, 61, 65 i conceptes clau.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 56 de la pàgina 207.
________________________________________


1r d'ESO

L'examen de la unitat 8 serà el dilluns 11 de maig.
Exercicis del dossier: 29, 34, 38, 39, 43, 45, 55, 57 i conceptes clau.
El mapa de la pàgina 210 serà una pregunta de l'examen.
El dictat serà un fragment del text de l'activitat 51 de la pàgina 205.